ÖJES IT, Data konsulting
Business Intelligence
Kontakt:
Telefon: 0705-958108
Email: hans@ojesit.se
ojes-it_03002003.png
Likviditetsuppföljning (Extra allt)
Likviditetsuppföljningen är byggd mot Visma administration och tar hänsyn till allting som genererar ett kassaflöde i företaget.

Det går att köpa billigare varianter som är enklare och utelämnar exempelvis budget och offerter
ojes-it_03002002.png
Föregående sida
triangle.gif
Nästa sida
Hem
Fösäljningsstatistik
Det är kundens behov som styr hur uppföljningarna ser ut och vilka dimensioner används för att visualisera försäljningen.

I detta exempel används "Artikelgrupp" och "kund"
Här kan man nu se försäljningsutvecklingen över tid för kombinationer av kund och artikelgrupper eller den totala försäljningen.

Här finns även jämföresle mot andra månader och år
likviditet.gif ojes-it_03002001.jpg